Du er her. rørvigjagt.dk

 

  Rørvig Jagtforening 

 

 Velkommen til Rørvig Jagtforening.


Du finder os på Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig.


I 2017 fejrede foreningen sit 75 års jubilæum, og foreningen har idag mere end 100 medlemmer.

 

 

Nyt fra Rørvig Jagtforening
Rævejagt 2020

 

 Der bliver afholdt rævejagt søndag d. 26 januar kl 9.00

Vi mødes i klubhuset. Medbring gerne hund til hjælp i drevet.

Efter jagten serveres Orlas gule ærter og pandekager.


Tilmelding til Leif på SMS 20412868 eller mail: vangehus@mail.dk


Vel mødt

På bestyrrelsens vegne

Leif NielsenGeneralforsamling 2020


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset på Søndervangsvej 37

Tirsdag d. 25 februar kl. 19

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Kan sendes til formanden på: vangehus@mail.dk

Vedtægter findes her på siden under fanen ¨Om foreningen¨


På bestyrelsens vegne

Leif Nielsen
Kære medlemmer, skytter og venner af foreningen, her lidt nyheder fra foreningen vedrørende skydebaneprojektet.

 

Vi har fra Kystdirektoratet fået godkendelse af projektet og de ønskede støjdæmpede skydestandplads huse. På baggrund af dette håber vi så på snarlig godkendelse af de resterende formelle forhold fra kommunen. 

 

Vi har også fået et dejligt tilsagn fra Miljøministeriets skydebanepulje, om at de vil dække op til 50% af udgifterne til projektet (der en nogle udgiftstyper der ikke gives tilskud til). Med dette tilsagn er vi meget tæt på at have økonomien på plads, og der arbejdes intenst på at sikre de sidste midler. Men vi er så tæt på, at vi tør starte, når vi har de sidste godkendelser. 

 

Der søges arrangeret rævejagt i januar, med efterfølgende spisning, hold øje med information om dette på facebook og hjemmesiden. 

 

Det er dejligt at mærke den fortsatte opbakning fra medlemmerne, og mon ikke at vi alle håber på og glæder os til den dag, hvor vi igen kan skyde lerduer i Rørvig Jagtforening? Det kan godt blive en festdag.. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår."

 

Mvh

Erik