Du er her. rørvigjagt.dk

     Rørvig Jagtforening 

 

GENERALFORSAMLING. 

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling, til afholdelse den 19. februar kl. 18 på Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig. 

VI SPISER KL. 18

GENERALFORSAMLINGEN STARTER KL 19

 

Dagsorden jf. vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent
2: Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Aflægelse af beretning om foreningens virke
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
Per Plambech, MortenBoye og Kresten Henriksen 
9. Valg af suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Foreningen er vært med mad, derfor tilmelding Claus Olsen tlf.
31612619 eller Kresten Henriksen 40183465

Vi håber på godt fremmøde
Pbv. Kresten

Bestyrelsen.

 

Velkommen til Rørvig Jagtforening.

Du finder os på Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig.

I 2017 fejrede foreningen sit 75 års jubilæum, og foreningen har idag mere end 100 medlemmer.

 

Foreningen har egen jagtskydebane, som er åben fra  marts og indtil august. Hver tirsdag i denne periode er banen åben fra kl. 18 til solnedgang.

 

I sommerferien er der særlig mulighed for, at sommergæster kan prøve at skyde lerduer, under kyndig og sikker vejledning. En sjov aktivitet for hele familien, som mange benytter sig af. Følg med i ugeaviser og turist-info for tidspunkter for dette, og se mere her på siden under pkt. Aktiviteter/skydning

Rørvig jagtforening
Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig