Du er her. rørvigjagt.dk > Nyheder

13-03-2018

Datoer for skydning, se dem her : http://xn--rrvigjagt-l8a.dk/aktiviteter/skydning/

06-03-2018

Skydebanen åbner den 27 marts 2018  kl. 17

06-03-2018

Fælles arbejdsdag den 11. Marts kl. 0900 

06-03-2018

Efter generalforsamling i Rørvig Jagtforening den 20. Februar, konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Kresten Henriksen 

Næstformand: Jan Larsen 

Kasserer: Erik Pedersen 

Sekretær: Per Plambech 

Bestyrelsesmedlem: Claus Olsen.

 

 

14-02-2018

Generalforsamlingen afholdes d 20.02 kl 19:00 i klubhuset. Dagsorden er som følger :

 

Rørvig Jagtforening, generalforsamling 20-02-2018    

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag, der er et forslag

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Erik Pedersen villig til genvalg

                                                                                    Jan Larsen villig til genvalg

                                                                                    Peter Eliasen ønsker ikke genvalg

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og suppleant

11. Eventuelt.

 

 

 

Rævejagt d. 28/1 2018

Rævejagt den 28.1 kl. 9 - 15, mødested er klubhuset, pris kr. 100,- til dækning af mad. Tilmelding til Kresten Henriksen, mobil 40183465 

 

Generalforsamling 2018

 Generalforsamling den 20.2 kl. 19 i klubhuset. Der serveres smørrebrød. Dagsorden jf. vedtægterne. På valg er Peter Eliasen, der ikke ønsker genvalg, samt Jan Larsen, der er villig til genvalg. Forslag sendes til Kresten Henriksen senest 8 dage før mødet.  

 

 Turneringsskydning 2018.

Vi har forventer igen at tilmelde to hold til turneringsskydningen i 2018.