Du er her. rørvigjagt.dk > Nyheder

Nyhedsbrev_oktober_2018.pdf      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

SÆSONAFSLUTNING  - OPRYDNING OG SPISNING

Vi har sæsonafslutning Tirsdag den 4. september kl. 18 - kom og vær med til at rydde op, hvorefter foreningen er vært ved god mad og en øl. 

Tilmelding på listen i klubhuset, eller ved sms til Erik på tlf. 24942919.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Venskabsskydning

Rørvig Jagtforening har afholdt venskabs- og præmie skydning.

I årets venskabsskydning deltog Højby, Tuse Næs, Odden og Rørvig.

Skydningen blev afholdt i en rigtig god stemning. Resultatet blev:
Rørvig
Højby
Tuse Næs
Odden

Samtidig blev det afviklet præmieskydning i 2 rækker. Resultaterne blev:

Mesterækken:
1. Keld Overgaard
2. Thomas Hansen
3. Stig Overgaard
4. Jim Klausen/Jan Paulsen

A-Rækken:
1. Frederik Plambech
2. Trine Krath
3. Claus Olsen
4. Per Plambech

Til slut var der lodtrækning hvor en ung jæger kunne vinde en deltagelse på jagt i Nørrevang. Denne blev vundet af Frederik Plambech.

Samtidig en stor tak til vores sponsorer:
Rørvig Fisk
Hubertus huset
Rørvig Auto
Rørvig Maleren v/Mie Pedersen
Bøf- og grill huset
Sognegården 4581
Odsherred El-Service
Rørvig Perlen
Birte og Kresten

 

Hundetræning i Rørvig Jagtforening!

Hvalpemotivation- lydighed og apporteringstræning starter mandag den 6. august 2018.

 

 

Grundlæggende adfærd, jagtadfærd, motivation, socialisering apportering og lydighed m.v.
Tilmelding og spørgsmål til Kresten Henriksen – 4018 3465
Vel mødt.


Sted:

Rørvig Jagtforening, Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig

Dato:

6-08-2018

Tidspunkt start hvalpe:

18:00

Tidspunkt øvrige:

19.00

Pris:

Kr.300,- for hvalpe øvrige 400,-

Kontaktperson:

Kresten Henriksen – 4018 346511-08-2018

 

Venskabsskydning!

 

 Rørvig Jagtforening                                                      

 

Inviterer til venskabs-og præmieskydning lørdag den 11/8 fra kl. 10 – 15.00

 

Der skydes om en pokal, de seks bedste resultater fra hver forening i første skydning tæller.

 

Der kan købes: toast, pølser og brød, og drikkelse.

 

Vi håber mange møder op, og at vi får en god og hyggelig dag.

 

Vi ses på skydebanen, Søndervangsvej 37, Rørvig.

 

 

09-06-2018

   
   

RØRVIG JAGTFORENING     ARRANGERER TUR TIL HUNTERS HOUSE

   
   

 

Sted:                        Hunters House, Roholsvej 4, 2620 Albertslund

Dato:                        4. juli 2018

Tidspunkt:              Afgang fra Jagtforeningen kl. 16.30

Pris:                          250,- pr. person

Yderligere:             

Der planlægges på samlet 2 timer. Hensigten er, at den enkelte skytte kommer til at skyde

ca. 2 x 25 min. Der er indledningsvis plads til 12 personer. Det er et krav, at skytten er i

besiddelse af våbentilladelse til det våben der anvendes. Skytten medbringer egen

                 ammunition.

                 Kontakt : Per Plambech. 4070 0073

 

05-05-2018 

Temaaften om

 

Råvildtforvaltning  og samforvaltning med då- og kronvildt Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.

 Program:

 

Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller, kreds 6

 

      - Lokale erfaringer med      forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen

  • Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje      Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Råvildttrivsel – status og håndtering v/      Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og      beredskab, DTU Veterinærinstituttet      
  • Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads      Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent      Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent      Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

 

Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.

 

Målgruppen er jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.

Tid: Den 6. juni kl. 17.15 - 22.00

 

Pris: Medlemmer 299 kr. med sandwich og 225 kr. uden sandwich. Ikke medlemmer 599 kr. med sandwich og 525 kr. uden sandwich 

Sted: Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670, Greve          

 

Se mere her: https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/d7ntft

 

 Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ 

 

17-04-2018

Referat af generalforsamlingen kan læses her :

 http://rørvigjagt.dk/index.php?cID=327

 

- Grillfest og skydning inden fra kl. 11, lørdag den 16. juni. Grillfest starter kl. 18. Mere info følger senere. 

- lørdagsskydning den 11. august, mere info følger senere

- Naturens dag den 9. september fra kl. 10, på Kabelstranden i Rørvig. De grønne foreninger har en række udstillinger og aktiviteter, og Rørvig Jagtforening har en stand m. bueskydning, jagtsti o.a.

 

13-03-2018

Datoer for skydning, se dem her : http://xn--rrvigjagt-l8a.dk/aktiviteter/skydning/

06-03-2018

Skydebanen åbner den 27 marts 2018  kl. 17

06-03-2018

Fælles arbejdsdag den 11. Marts kl. 0900 

06-03-2018

Efter generalforsamling i Rørvig Jagtforening den 20. Februar, konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Kresten Henriksen 

Næstformand: Jan Larsen 

Kasserer: Erik Pedersen 

Sekretær: Per Plambech 

Bestyrelsesmedlem: Claus Olsen.

 

 

14-02-2018

Generalforsamlingen afholdes d 20.02 kl 19:00 i klubhuset. Dagsorden er som følger :

 

Rørvig Jagtforening, generalforsamling 20-02-2018    

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag, der er et forslag

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Erik Pedersen villig til genvalg

                                                                                    Jan Larsen villig til genvalg

                                                                                    Peter Eliasen ønsker ikke genvalg

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og suppleant

11. Eventuelt.

 

 

 

Rævejagt d. 28/1 2018

Rævejagt den 28.1 kl. 9 - 15, mødested er klubhuset, pris kr. 100,- til dækning af mad. Tilmelding til Kresten Henriksen, mobil 40183465 

 

Generalforsamling 2018

 Generalforsamling den 20.2 kl. 19 i klubhuset. Der serveres smørrebrød. Dagsorden jf. vedtægterne. På valg er Peter Eliasen, der ikke ønsker genvalg, samt Jan Larsen, der er villig til genvalg. Forslag sendes til Kresten Henriksen senest 8 dage før mødet.  

 

 Turneringsskydning 2018.

Vi har forventer igen at tilmelde to hold til turneringsskydningen i 2018.