Du er her. rørvigjagt.dk > Om foreningen > Referater

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rørvig Jagtforening 20. Februar 2018, kan læses her :

http://xn--rrvigjagt-l8a.dk/files/9215/2395/2115/CCF13042018_0001.pdf

Pkt. 1: Velkomst, godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat.

Formanden bød velkommen, og dagsordenen godkendt og ref. fra sidste møde underskrevet.

Pkt. 2: Opfølgning af sidste referat.

Ingen kommentarer.

Pkt. 3: Formanden har ordet.

Stor ros til arrangørerne af hjælperfesten for alle der har deltaget i den daglige pasning af skydebanen.

Orientering om debat om ny struktur i Jægerforbundet, skal vi centralisere eller decentralisere.

Vi fortsætter med jagten på Skansehagen i den kommende sæson, og vi håber på endnu større

tilslutning til at købe sæsonkort.

Pkt. 4: Kassereren har ordet.

Regnskabet er klar til revision.

Fremover kan der betales med mobilPay på skydebanen.

Pkt. 5: Skydebanen/Skelgården

Formand og kasser har afholdt møder med Skelgården, Odsherreds Kommune og Jægerforbundet

vedr. lejede arealer, tilladelser og evt. ændring  af skydebanens beliggenhed. Vi får en ny

lejekontrakt på vores areal  fra Odsherred Kommune (fra boldbanen ved friskolen og til

strandlinjen).

Bestyrelsen arbejder videre på at ”vende” skydebanen så der skydes ud over det areal der lejes

af Odsherred Kommune.

Pkt. 6: Hjemmesiden

Foreningen skal være mere aktiv på hjemmesiden.

Pkt. 7: Rævejagt d. 28. januar

Mødetid kl. 9.00 ved klubhuset og vi slutter af med Gule ærter a la Orla. Tilm. til Kresten.

Ole Hansens jagttegnselever bliver inviteret til at drive.

Pkt. 8: Kreds--‐ og jægerrådsmøde

D. 25. januar er der jægerrådsmøde I Lammefjorden Jagtforening.

D. 4. marts er der kredsmøde i Borup. Rørvig jagtforening har 3 pladser (Kresten, Erik, ?).

Pkt.9: Generalforsamling d. 20. Februar 2018 kl. 19.00

Erik bestiller smørrebrød, Peter køber øl og vand.

Dagsorden ifølge vedtægter, samt punkt vedr. planer om flytning af skydebanen til det areal

vi lejer af kommunen. Vi skal have generalforsamlingens opbakning til at fortsætte arbejdet.

Pkt. 10: Naturens dag

Vi deltager igen i år den 9. september ved Kabelhuset.

Pkt. 11: Eventuelt.

Sommerskydning & grillfest lørdag 16. juni.

Lave en reklamestand på Rørvig Tuskemarked søndag d. 17. juni

Gæsteskydning starter d.19 juni

Pkt. 12: Næste møde.

Den 20. februar kl. 18.00.

Ref.

Peter

 

Referat bestyrelsesmøde d. 8/8 2017

 

1:   Velkomst, godkendelse af dagsorden og underskrivelse af ref. 

Alle tilstede. Dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde underskrevet.                                           

2:   Opfølgning af sidste referat

Ingen bemærkninger 

3:   Formanden har ordet

 Møde i ”Jægerrådet” se ref . under DJ. Kresten deltager i møder i Hundeaktivitetsudvalget i DJ.

Endnu en rigtig god og hyggelig sommerfest med skydning, konkurrencer og grillfest.

Kresten overtager salg af skydekort til Skansehage 

4:   Kasseren har ordet

Kasseren forventer igen i år et overskud på regnskabet 

4 a: Turnerings skydning

Der har været god tilslutning til vores 2 turneringshold, 1. Div. sluttede på 5. Pladsen og 6. Div. sluttede på 6. Pladsen.

Vi deltog i amtsmesterskabet med 2 hold og til landsmesterskabet med 4 deltagere. Ingen blev placeret resultatmæssigt, men det var en meget god og hyggelig dag.

Vi tilmelder igen 2 hold til turneringsskydning i 2018. 

5:   Skydebanen/Skelgården

Skydebanen har været velbesøgt sæsonen igennem.

Kresten prøver igen at tage kontakt til Ulf på Skelgården, for at lave en ny aftale om leje af engen  til skydebanen inden 1/9 2018. Hvis det ikke lykkes må vi kontakte kommunen. 

6:   Hjemmesiden

Ny webmaster er John Bak. Han kan kontaktes via hjemmesiden: http://www.rørvigjagt.dk 

7:   ”Naturens dag”

Afvikles d. 10/9 ved Kabelhuset, Kresten, Per og Erik deltager. Program se hjemmesiden http://tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/26506 

8:   Generalforsamling

afholdes d. 20/2 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Vi arbejder på at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer, hvis man er interesseret skal man henvende sig til Kresten. 

9:   Eventuelt.